Category: Life style

አገራችን ኢትዮጵያና የወቅቱ የክርስትና አቅጣጫ – “ወደ አንተ መልሰን” (ክፍል ፩)


Like | Comment | Share “ማንኛውም መንግሥት ሥልጣኑና ኀላፊነቱ እስከምን ድረስ ነው? ማንኛውም መንግሥት ለሰላም፣ ለፍትሕና ለእኩልነት መቆም ሲገባው በተቃራኒው ጨቋኝና ኢፍትሐዊ ከሆነ፣ የቤተ ክርስቲያን ድምፅ ምን ሊሆን ይገባዋል? በኢትዮጵያ ለተከሰተው ፖለቲካዊና […]

ስለ ቢቂላ ሽልማት | BIKILA AWARD


በአበበ ቢቂላ ስም የተሰየመው የሽልማት መርሃ ግብር ይህ መርሃ ግብር የጀመረው ለጀግናው አትሌት አበበ ቢቂላ ማስታወሻነትና ስራዎቹን ለመዘከር ነው። ስለቢቂላ ለኢትዮጵያዊ ማስረዳት ለቀባሪው ማርዳት ይሆናል።